MH 64. LELKÉSZ

TÁBORI LELKÉSZ elérhetőségei

TÁBORI ASSZISZTENS elérhetőségei

LELKÉSZET A FB-ON:
lelkészet

User login

KERESZTELÉS

Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek, minden eset egyedi, ezért az előzetes személyes beszélgetést nem pótolják az alábbiak.

A Tábori Püspökséghez tartozik a Magyar Honvédség minden hivatásos,
szerződéses katonája, nyugdíjasa, polgári alkalmazottja, és a velük egy
háztartásban élő, illetve közvetlen hozzátartozója. Számukra a
Püspökség minden szolgálata ingyenes: esketés, keresztelés, bérmálás, az
ezekre való fölkészítés; temetés, házasságrendezés, lelkivezetés,
illetve segítség.

Fontos tudni azonban, hogy a Püspökség hatókörén kívüli díjak felmerülhetnek. (ezt csak a részletek megbeszélése után lehet kideríteni.)

Aki nem katolikus keresztelőt szeretne arra nem az alábbiak vonatkoznak. Esetükben más szabályok érvényesek, számukra személyesen beszélgetés keretén belül tudok információkat adni, keressenek bizalommal!

Alább a gyermek (I.) és a felnőtt (II.) katolikus szertartásbeli keresztelésről olvashatnak.

I. Keresztelés: gyermek

A kereszteléssel kapcsolatos legfontosabb elv: MINDEN EMBERNEK ISTENTŐL ADOTT
JOGA, HOGY MEGKERESZTELÉSE RÉVÉN A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZ TAGJA
LEHESSEN!

A Katolikus Egyházban az iskolakötelezettségig a gyerekeket a szülők
hitére kereszteljük, így számukra nincs kötelező hitoktatás. Ez viszont feltételezi a szülők hitét. A keresztelés helyszíne rendesen egy templom vagy kápolna! Helyőrségünkben a tábori kápolna (imaterem) szolgálhat helyszínül! (ahová a rokonokat is lehetőség van meg- és behívni!)

A gyermekkeresztelésnél a szülők
hitére keresztelünk, így lényeges lehet a szülők
egyházilag rendezett házassága (a rendezetlenség önmagában nem jelenti a keresztség elutasítását!)
, illetve, hogy legalább az egyik fél
katolikus legyen.
(Nagyon) ajánlatos vallását gyakorló keresztszülő, vagy ha
ilyen nincs a családi-baráti körben, akkor lehet nem katolikus, sőt nem keresztény keresztelési tanú választása is. (ez utóbbi esetben a tábori lelkész ad felvilágosítást és ajánlást egy kezes - keresztszülő - személyére.)

   Jelentkezés:
 - Keresztelésre (minél előbb, de) legalább 3 héttel a tervezett szertartás előtt jelentkezzenek!
 - A jelentkezést gyermekek esetében a szülőktől
fogadjuk el! (minden más személytől - így nagyszülőktől is - csak
információ).
- Keresztszülő lehet minden megkeresztelt és megbérmált férfi vagy nő. Amit be kell szerezniük: a keresztelési plébániája által kiállított (3 hónapnál nem
régebbi) keresztlevél, mely tartalmazza minden adatát, és az engedélyt
arra, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat.


Ha kérdés merülne fel, bizonytalanság vagy valamelyik feltétel nem teljesíthető személyes beszélgetésben megoldást találhatunk.


~ ~ ~II. Keresztelés: felnőtt

Aki
felnőtt korában szeretne megkeresztelkedni, keresztségi katekézisre (oktatásra) járhat, ami rendszerint egyénileg
történik, de ha több jelölt van, akkor bizonyos alkalmak közösen. Az oktatás
időtartama függ a keresztelendő fölkészültségétől és a körülményektől. A felnőtt
keresztségnek semmilyen előfeltétele nincs azon a szándékon kívül, hogy
valaki Istent keresve meg akar keresztelkedni. A felkészítés tehát nem iskolai jellegű.

A keresztelés általában a helyőrségi imateremben/kápolnában történik. A részleteket mindig személyesen átbeszéljük.

   Jelentkezés:

 - A keresztségre célszerű legalább 1 évvel korábban jelentkezni.
 - A jelentkezést csak személyesen fogadjuk el! (minden más személytől csak információ).
- Keresztszülő lehet minden megkeresztelt és megbérmált férfi vagy nő. Amit be kell szerezniük: a keresztelési plébániája által kiállított (3 hónapnál nem
régebbi) keresztlevél, mely tartalmazza minden adatát, és az engedélyt
arra, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat.